snack-box เจ (ขนมเจ)

snack box เจ ขนมเจ

Snack Box ขนมเจ


เทศกาลกินเจ หรือเรียกอีกอย่างประเพณีถือศีลกินผัก ซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะมีขึ้นตั้งแต่ในสมัยอาณาจักรอยุธยา ประมาณพ.ศ. 2170 โดยกำหนดเอาวันตามจันทรคติ คือเริ่มตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำถึง9ค่ำเดือน9 ตามปฏิทินจีนของทุกปี อาหารเจจะเป็นอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ทุกชนิด หรือผลิตภัณฑ์ทุกอย่าง ที่มาจากสัตว์ เช่น พวกนม ไข่ น้ำผึ้ง น้ำเจลาติน คอลลาเจน และจะไม่ปรุงด้วยผักที่มีกินฉุน มี 5 ชนิด ได้แก่
1.กระเทียม(หัวกระเทียม,ต้นกระเทียม)
2.หัวหอม(ต้นหอม,ใบหอม,หอมขาว,หอมแดง,หอมหัวใหญ่)
3.กุ้ยฉ่าย(ลักษณะคล้ายใบของต้นหอมแต่มีใบที่แบนและเล็กกว่า)
4.หลักเกียว(ลักษณะคล้ายหัวกระเทียมแต่เล็กกว่า)
5.ใบยาสูบ(บุหรี่ ยาเส้น ของเสพติดมึนเมา)
ผักที่มีกินฉุนเหล่านี้. มีรสหนักและกลิ่นรุนแรง นอกจากนี้ยังมีสารพิษที่ส่งผลกะทบและทำลายพลังธาตุทั้งห้าในร่างกายเป็นเหตุให้อวัยวะในร่างกายทำงานไม่ปกติ ไปเพิ่มความตระหนักให้แก่ร่างกาย
1.กระเทียม ทำลายการทำงานของหัวใจ ซึ่งมีกะทบกะเทือนต่อธาตุไฟในร่างกาย
2.หัวหอม ทำลายการทำงานของไต ซึ่งกระทบกระเทือนต่อธาตุน้ำในร่างกาย
3.กุ้ยฉ่าย ทำลายการทำงานของตับ ซึ่งกระทบกระเทือนต่อธาตุไม้ในร่างกาย
4.หลักเกียว ทำลายการทำงานของม้าม ซึ่งกระทบกระเทือนต่อธาตุดินในร่างกาย
5.ใบยาสูบ ทำลายการทำงานของปอด ซึ่งกระทบกระเทือนต่อธาตุโลหะในร่างกาย
เราอาจแบ่งจุดประสงค์ในการกินเจได้ออกเป็นสามประเภทดังนี้
1.กินเพื่อสุขภาพ เนื่องจากอาหารเจเป็นประเภทชีวจิต ถ้ากินติดต่อกันไประยะเวลาหนึ่ง จะทำให้ร่างกายปรับตัวสู่ภาวะสมดุลย์ สามารถขับพิษของเสียต่างๆออกมาได้ และปรับระบบไหลเวียนเลือด ระบบทางเดินอาหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.กินด้วยจิตเมตตา เพราะอาหารเจไม่มีเนื้อของสัตว์ ซึ่งมีเลือดเนื้อ จิตใจรักตัวกลัวตาย เหมือนมนุษย์. ดังนั้นผู้มีจิตเมตตา มีคุณธรรม มีจิตสำนึกที่ดี ย่อมไม่อาจกินอาหารที่มาจากสัตว์ได้
3.กินเพื่อเว้นกรรม การกินอาหารที่มาจากชีวิตของสัตว์ต่างๆ ซึ่งจะต้องมาจากการฆ่าเพื่อเอาเลือดเนื้อผู้อื่นมาปรุงเป็นอาหาร ซึ่งก็เป็นการสร้างสะสมกรรม แม้จะไม่ได้ลงมือฆ่าเอง กรรมนี้อาจจะติดตามสนองเราทำให้สุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมเร็ว เป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บเป็นเหตุให้อายุขัยสั้นลง
ซึ่งถ้าเรากินเจก็จะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตได้เหมือนกันโดยไม่ต้องเบียดเบียนสัตว์ต่างๆ และไม่เห็นแก่ความอร่อยช่วงเวลาสั้นๆ พียงแค่อาหาร ผ่านลิ้นเท่านั้น เพราะเมื่อลงคอไปแล้วเราก็ไม่รับรู้รสชาติอาหารใดใดอีกแล้ว
วิธีล้างท้องก่อนกินเจ
การล้างท้องก่อนกินเจ คือ การกินเจก่อนถึงวันเทศกาลจริงประมาณ 1-2วันโดยส่วนมากจะนิยมล้างท้องก่อนกินเจจริงๆ 1 วัน
เพื่อชะล้างเนื้อสัตว์หรืออาหารคาวต่างๆ ที่ตกค้างอยู่ในร่างกายออกให้หมดสิ้น เมื่อถึงวันถือศีลกินเจร่างกายจะได้สะอาดพร้อมถือศีลกินเจตามประเพณี
อาหารเจนับว่ามีประโยชน์ไม่มีพิษต่อร่างกาย เพราะได้โปรตีนจากถั่วต่างๆ และยังย่อยง่าย เป็นการแบ่งเบาภาระของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย ผู้ที่กินเจสามารถบริโภคธัญพืชที่ให้โปรตีนที่มาจากธรรมชาติซึ่งก็คือพวกผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง และใช้ข้าวกล้องแทนข้าวขาวโปรตีนเกษตรแทนเนื้อสัตว์ ผักสด เห็ดหอมถั่วนานาพันธุ์ เต้าหู้ แป้งหมี่กึง หมุนเวียนกันทำเป็นอาหารต่างๆ ซึ่งก็ให้ประโยชน์แก่ร่างกายได้เหมือนกัน ในแต่ละวันควรจัดเมนูอาหาร ให้ได้ครบตามสีของธาตุทั้ง 5 ดังนี้
1.สีแดง(แดงส้ม,แสด,ชมพู) สัญลักษณ์ ธาตุ ไฟ
2.สีดำ. (น้ำเงิน,ม่วง) สัญลักษณ์ ธาตุน้ำ
3.สีเหลือง(เหลืองแก่,เหลืองอ่อน) สัญลักษณ์ธาตุดิน
4.สีเขียว(เขียวเข้ม,เขียวอ่อน) สัญลักษณ์ธาตุไม้
5.สีขาว(ขาวนวล,ขาวสะอาด) สัญลักษณ์
ธาตุโลหะ
ความหมายของธงเจ
ในช่วงเทศกาลกินเจ เราจะสังเกตุเห็นธงประจำเทศกาล โดยมีพื้นธงเป็นสีเหลืองเป็นสีที่อนุญาตให้ใช้กับคนสองกลุ่มเท่านั้น คือ กลุ่มกษัตริย์ราชวงศ์ และกลุ่มอาจารย์ปราบผี. ดังจะเห็นจากยันต์สีเหลืองตามภาพยนตร์จีน ดังนั้นสิ่งที่เป็นสีของพุทธศาสนา หรือผู้ทรงศีล บนธงจะเขียนตัวอักษรสีแดง อ่านว่า “ไจ” หรือ “เจ” มีความหมายว่า “ของไม่มีคาว” เหตุที่ใช้สีแดง เพราะชาวจีนเชื่อว่าเป็นสีมงคล สร้างความเจริญให้แก่ชีวิต
การปฏิบัติตนในช่วงการกินเจ 9วัน9คืน
จะต้องปฏิบัติดังนี้
1.รับประทานอาหารเจทุกวัน
2.งดอาหารที่มีรสชาติแรง เผ็ดมาก หวานมาก เปรี้ยวมาก เค็มมาก งดผักที่มีกินฉุน
และแยกภาชนะ ถ้วย จาน ชาม เพื่อใส่อาหารเจเท่านั้น
3.รักษาศีลห้า
4.รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ เบิกบาน อารมณ์ผ่องใส ไม่พูดจาหยาบคาย และงดการมีเพศสัมพันธ์
5.ทำบุญทำทานไหว้พระสวดมนต์
6.นุ่งขาวห่มขาวตลอดเทศกาลกินเจ
สำหรับผู้ที่เคร่งครัดในการกินเจให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ จะกินอาหารเจจากคนที่กินเจเป็นผู้ปรุงเท่านั้น โดยจะล้างหม้อไห จาน ชาม ภาชนะที่ใส่ให้สะอาดเอี่ยม และแยกไว้สำหรับการปรุงอาหารเจ ตลอดช่วงเทศกาลโดยเฉพาะเลย นอกจากนี้บางคนยังจุดตะเกียงไว้ 9 ดวง ตลอด 9 วัน โดยไม่ปล่อยให้ดับ เพื่อเป็นพุทธะบูชา และรำลึกถึงบุญคุณของ พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง ตลอดจนผู้มีบุญคุณต่อแผ่นดินเกิดอีกด้วย
เทศกาลกินเจปีนี้ 2562 ตรงกับวันเสาร์ที่ 28 กันยายน ถึงวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม เพื่อนๆ ที่ตั้งใจจะปฏิบัติถือศีลกินเจในปีนี้ได้เตรียมตัวกันหรือยังคะ ว่าจะต้องปฏิบัติตัวกันยังไง บางคนเคลียร์การงานหยุดยาว เพื่อไปปฎิบัติธรรมเลย ก็มีมากมายแน่นวัดกันเลย แอดขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ากับทุกๆคนที่ปฎิบัติธรรมด้วยนะคะ และโอกาสดีๆที่จะมาถึงนี้แล้ว ขอแนะนำเบเกอรี่เจ อร่อยๆ หน้าตาดูดี น่าทาน ให้ลองฝึกกันทำดูนะคะ ไม่ต้องใช้เครื่องตีผสมอาหารเลยค่ะ
ใช้เพียงสองมือและหนึ่งตะกร้อ พร้อมกะละมัง 1 ใบ ก็สำเร็จเหมือนกัน(อย่าลืมเตาอบด้วยนะค้า) ขนมที่ว่าก็คือ คัพเค้กหน้าส้มวุ้น ฟังชื่อก็เริ่มเปรี้ยวปากกันแล้วใช่ไหมคะ กลิ่นส้มเริ่มลอยมาแต่ไกลในมโนภาพซะแล้วหล่ะค่ะ. เริ่มจากส่วนผสมตัวเนื้อเค้กก่อนนะคะ
ส่วนผสมเนื้อเค้ก
แป้งเค้ก 140 กรัม น้ำตาลไอซิ่ง 70 กรัม ผงฟู 1 ช้อนชา ผงวนิลา ครึ่งช้อนชา เกลือป่น ครึ่งช้อนชา. น้ำมันพืช 65 กรัม. น้ำส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะ. กลิ่นส้ม 1 ฝา น้ำส้ม 225 กรัม
ส่วนผสมหน้าเค้ก
น้ำตาล 90 กรัม. ผงวุ้น ครึ่งช้อนโต๊ะ. น้ำส้มซันควิก 100 กรัม น้ำส้ม(ผลไม้กล่อง) 300 กรัม. แป้งข้าวโพด 35 กรัม. เนยมาการีนเจ 35 กรัม. ส้มชิ้น 1 กะป๋อง(หรือส้มที่แกะจากลูกเลยก็ได้)
วิธีทำสำหรับตัวเนื้อเค้ก ให้นำส่วนผสมทั้งหมดที่เป็นของแห้งรวมเข้ากัน แล้วใส่ตะแกรงร่อนลงอ่างผสม จากนั้นใส่ส่วนที่เหลือทั้งหมดคนผสมให้เข้ากันดี ด้วยตะกร้อมือ แล้วเทใส่ถ้วยพิมพ์กลมขนาดประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว สูตรนี้จะได้ ประมาณ 20 ถ้วย เทใส่ประมาณเกือบครึ่งพิมพ์พอ เพราะอบแล้วจะได้ไม่เต็มพิมพ์ เพื่อจะได้มีที่เหลือไว้ใส่ในส่วนหน้าวุ้นด้วย จากนั้นจึงนำเข้าเตาอบ ไฟบนล่าง 108 องศา
วิธีทำส่วนหน้าเค้ก ให้เททุกอย่างรวมเข้ากัน ยกเว้นแป้งข้าวโพดและมาการีน นำไปตั้งไฟ คนเรื่อยๆจนเดือด แล้วใส่ส่วนแป้งข้าวโพด(ที่ละลายน้ำแล้ว) กวนเร็วๆ จนเดือดอีกครั้ง ให้ปิดเตาแล้วใส่เนย และแต่งกลิ่นส้มได้ตามต้องการ จากนั้นนำไปราดบนหน้าเค้กได้ทันที(อย่าให้ส่วนผสมหายร้อน เพราะจะหนืดเกินไป) ก่อนที่จะราดหน้าเค้กให้วางส้มชิ้น บนหน้าเค้กประดับตกแต่งก่อนเพื่อความสวยงามน่าทาน แล้วราดส่วนผสมทับหน้าเค้กลงไปเลย เป็นอันเสร็จสิ้น. ก็จะได้เค้กหน้าตาจิ้มลิ้ม ดูดี น่าทานมากๆ และยังมีส่วนผสมของส้มซันควิก ซึ่งมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงมีกินหอมแรงโชยเข้ามาปะทะจมูก เกิดความเปรี้ยวปาก ทำให้ต่อมน้ำลายทำงานทันที 555 และยิ่งทานคู่กับน้ำชาดีๆ กลิ่นหอมๆ สักถ้วย เช่น ชาเออเกรย์ หรือชาจีน มาประดับข้างๆ วางคู่กันแล้ว โหย..ฟินสุดสุดทุกครั้งที่ได้กินกันเลยค่ะ

รับจัด ชุดอาหารว่าง ขนมเจ

รับจัด ชุดอาหารว่าง Snack Box เจ ขนมเจ สำหรับเทศกาลเจทุกปี และจัดเป็นชุด Snack Box เจ ขนมเจ สำหรับลูกค้าใช้งานต่างๆ ได้ทุกโอกาส ไว้วางใจในเรื่องความสะอาด ถูกหลักอนามัย และที่สำคัญ รสชาติต้องมาเป็นอันดับ 1 เสมอ เพื่อคุณลูกค้าคนสำคัญของเรา สั่งเลย แสน็คบ๊อคเจ โทรด่วน หาเราวันนี้ 061-6961666 ตลอด 24 ชม. รับจัด ชุดอาหารว่าง สามารถสั่งผ่านได้หลายช่องทาง ดังนี้

  1. เว็บไซด์ boombakery.com
  2. อีเมล E-mail : boombakery@windowslive.com
  3. ไลน์ Line id : @boombakery (online 24 hrs.)
  4. โทรศัพท์ 061-696-1666,   061-995-1666